Automatické ovládanie vonkajších žalúzií

Home>Automatické ovládanie vonkajších žalúzií

Automatické ovládanie vonkajších žalúzií

Vonkajšie žalúzie sa môžu ovládať manuálne kľukov alebo elektropohonom. Pre automatické ovládanie vonkajších žalúzií je potrebný elektropohon, ktorý sa dá napojiť na ovládanie diaľkovým ovládačom, spínačom umiestneným na stene alebo svetelno-veterným senzorom. Pomocou ovládača si môžete nastaviť presný stupeň sklonu žalúzií a regulovať tak požadovaný prísun svetla do interiéru. Ovládanie je veľmi jednoduché a komfortné. Prísun svetla môžete ovládať z ktoréhokoľvek miesta v miestnosti, bez toho aby ste sa museli postaviť. Vonkajšie žalúzie sú poháňané elektropohonom 230V/50Hz, ktorý môže naraz poháňať až 3 žalúzie. Platí však pravidlo, že motor musí byť umiestnený v strede.

Prijímač Modulis Slim RTS
Telis Pure RTS, 1 alebo 5-kanálový ovládač, + variácia Soliris (s tlačidlom pre slnečný senzor)
Telis Silver RTS, 1 alebo 5-kanálový ovládač, + variácia Soliris (s tlačidlom pre slnečný senzor)
Telis Lounge RTS, 1 alebo 5-kanálový ovládač, + variácia Soliris (s tlačidlom pre slnečný senzor)
Telis Modulis Pure RTS, 1 alebo 5-kanálový ovládač s kolieskom pre naklápanie lamiel, + variácia Soliris
Telis Modulis Silver RTS, 1 alebo 5-kanálový ovládač s kolieskom pre naklápanie lamiel, + variácia Soliris
Telis Modulis Lounge RTS, 1 alebo 5-kanálový ovládač s kolieskom pre naklápanie lamiel, + variácia Soliris
Smoove Origin RTS, vypínač na stenu, vrátane rámiku
Smoove 1 RTS – dotykový vypínač, variácie Pure, Silver, Black, rámik nie je súčasťou
Rámiky pre Smoove 1 RTS – Pure, Silver + 4 variácie vzoru dreva
Chronis RTS – programovacie hodiny, variácie Easy, Smart a Comfort L
Telis 16 RTS, 16-kanálový ovládač, Pure anebo Silver
Telis Chronis RTS, 6-kanálový s možnosťou programovania, Pure alebo Silver
Eolis RTS – veterný senzor, kompatibilný s Modulis prijímačom a motorom J4RTS
Soliris RTS – slnečno veterný senzor,kompatibilný s Modulis prijímačom, motorom J4RTS a s Centralis UNO RTS VB
Sunis RTS – slnečno veterný senzor,kompatibilný s Modulis prijímačom, motorom J4RTS a s Centralis UNO RTS VB