Predokenné rolety

Home>Rolety>Predokenné rolety

Predokenné rolety

Predokenné rolety na montáž s oknom

Vďaka tomu nie je roletový box rolety predsadený pred oknom, ale je umiestnený smerom do miestnosti, odkiaľ je do neho v prípade potreby veľmi jednoduchý prístup. Pri inštalácii na miestach odkiaľ je problematický prístup z vonka je toto praktické riešenie. Ďalšou veľkou výhodou systému MONO je inštalácia do miest, kde by nebola možnosť dodatočných murárskych úprav – napr. na štukových omietkach, alebo keď nemáte miesto nad okenným otvorom.

Roletový box predokennej rolety je zateplený polystyrénovou vložkou a je vybavený revíznym vekom. Tento systém predokenných roliet sa montuje nad okenný rám zhora, pred vlastným osadením okenného rámu. Pri novostavbe je nutné vytvoriť otvor o 175 mm alebo 215 mm vyšší, než je plánovaný rozmer okna (v závislosti na rozmere použitého boxu). Ovládanie rolety je možné buď popruhom, kľukou alebo motoricky. Samozrejmosťou zostáva určitá integrácia siete proti hmyzu. Tá však nie je umiestnená priamo v roletovom boxe, ale pod ním.

Výhody:

Typy boxov

rggf