Hangárové brány

Home>Hangárové brány

Posuvne skladacie (hangárové) brány vyrábame pre prevádzkovateľov privátnych, vojenských či komerčných hangárov, aero kluby atď., kde vzhľadom na veľké rozmery stavebných otvorov nemožno použiť rolovacie alebo priemyselné sekcionálne brány.

Na veľkosti nezáleží

Ide o špeciálne konštrukcie dimenzované priamo na mieru pre konkrétnu stavebnú situáciu.
Hangárové brány TRIDO sa prispôsobia akejkoľvek hale.

Vyžiadať si nezáväznú cenovú ponuku

Mám záujem

Stavebná pripravenosť je prvým a veľmi dôležitým krokom pred montážou nových brán, preto jej venujeme maximálnu pozornosť. V rámci komplexnej podpory Vám radi poskytneme všetky informácie týkajúce sa stavebnej pripravenosti Vašej stavby. Prostredníctvom našich zmluvných partnerov si taktiež môžete objednať schôdzku či prehliadku stavby spolu s odbornou konzultáciou, vďaka ktorej ušetríte čas aj náklady a môžete sa dozvedieť o najvhodnejšom riešení pre Váš projekt.

OL – ostenie ľavé min. 350 mm
OP – ostenie pravej min. 150 mm
VN – výška nadpražia min. 250 mm
SŠ – stavebná šírka
SV – stavebná výška

– hotový začistený stavebný otvor, príp. hotová nosná konštrukcia (zosilnenie obvodu otvoru)
– dokončená rovná podlaha
– prívod el. energie 400V (výnimočne 230V), 50Hz, 16A
– kolmosť stien a podlahy

– pomocou skrutiek k pripravenej konštrukcii zosilňujúcej obvod otvoru
– vlastné uchytenie pohonu a vodiacich prvkov je pre rôzne veľkosti odlišné a preto je vhodné rozmiestnenie výstužných profilov vopred konzultovať s dodávateľom

Údržbu strojných častí vykonáva dodávateľ alebo odborná firma v rámci záručného a pozáručného servisu. Vzhľadom na vysokú spoľahlivosť všetkých komponentov je požiadavka na bežnú údržbu minimálna. Jedná sa prakticky o zachovanie čistoty v priestore brány, vodiacich líšt a pod. a kontrolou nepoškodenosti jednotlivých dielov (laná, pánty, atď.).

Vrátové krídla sú tvorené sendvičovým panelom s povrchovou úpravou lakovaním. Vráta je možné ovládať mechanicky alebo ich vybaviť elektrickým pohonom.

Pri hangárových bránach posuvne skladacích je celá hmotnosť brány zavesená pomocou pojazdovej koľajnice s vyhadzovačmi na konštrukciu haly. Podlahová vodiaca koľajnica je zabudovaná pod úrovňou podlahy.

Nadpražie min. 260 mm

Pri hangárových bránach posuvných sa hmotnosť bránového krídla spravidla prenáša prostredníctvom pojazdových kolies na podlahu tak, aby sa čo možno najmenej zaťažovala samotná konštrukcia haly. Pojazdový profil sa pripevní na hotovú podlahu.

Nadpražie min. 200 mm

Vyžiadať si nezáväznú cenovú ponuku

Mám záujem