Japonské posuvná stena ako vzor vnútorného tienenia v spálni